İnsan Kaynakları

Temel ilkelerimiz ve Uygulamalarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimiz 2012 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana kaliteli , hızlı ve nitelikli ekspertiz ve hasar yönetimi ile Şirketimiz sürekli bir büyüme ve gelişme göstermektedir. Şirketimizin temel politikalarının uygulanmasında en büyük görevi üstlenen çalışanlarımıza büyük önem verilmektedir. Bu sebeple insan kaynaklarının temel amacı; mevcut sistemde yetişmiş kalifiye personellerin şirketimize adaptasyonu, sektöre yeni girecek olan personellerin eğitiminin ve gelişiminin sağlanması, her halükarda kaliteli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi temel amacımızdır. Çalışanlarımızın motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanması stratejisiyle, gelişime açık ve sürekli başarıya yönelik bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışanlarımızın ücretleri, günün koşullarına uygun ve ayrıca performans kriterlerine göre düzenlenmektedir. Biz olma bilincini geliştirmek amaçlı sosyal aktiviteler kapsamında bir takvim yılı içerisinde bir çok etkinlik ( toplantı, gezi, spor ve piknik aktiviteleri vb. ) düzenlenmektedir. Şirketimiz çalışanları günün koşullarına uygun sosyal hak ve olanaklardan yararlanmaktadırlar. Tüm mensuplarımız Özel Sağlık Sigortası ile sigortalanmaktadır. Öğle yemeği Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.

Çalışanlarımıza ilk işe başladıklarında verilen oryantasyon ve mesleki eğitimlerinin ardından, yöneticilik yetkinliklerinin de geliştirilmesi yönünde planlamalar yapılarak gereken destek verilmektedir.